Informatie

Informatiebrief Nederlandse Triple-A analisten

 

 

Melkt u ook liever de bovengemiddelde dochter?

 

Met behulp van de volgende informatie willen we U de Weeks fokkerijhandleiding, ook wel Triple-A genoemd, bij u onder de aandacht brengen. Deze fokkerijhandleiding is ontworpen door W.A. Weeks, een melkveehouder en stamboekinspecteur uit de VS. Deze handleiding is het resultaat van zijn zoektocht naar de vraag waarom sommige combinaties koe/stier wel werken en andere juist niet. Vanaf dat hij het analysesysteem openbaar maakte in 1950 is het onveranderd en maakt het aantal gebruikers van Weeks Analysis een gestage groei door. In Noord-Amerika en West-Europa laten vrijwel alle KI-stations de fokstieren officieel door ons analyseren.

 

De veehouders waarvoor wij werken huren ons niet in om nog eens te horen wat het probleem is (slecht beenwerk,wijde speenplaatsing etc) dat zien zij zelf ook wel. Het enige wat zij van ons willen weten is hoe het probleem ontstaan is en hoe de stier gebouwd moet zijn om de oorzaak weg te kunnen nemen. Een fout ergens in de koe kan problemen veroorzaken in een ander gedeelte van de koe. Het analyseren van relaties tussen lichaamsdelen geeft inzicht in de oorzaak van het probleem. Soms moet je bijv. in de voorhand iets veranderen om in het achterstel een probleem op te lossen.

 

De fokwaarde (index) geeft aan wat de stier gemiddeld gedaan heeft op een populatie koeien. Totaal verschillend fokkende stieren kunnen gemiddeld op een aantal kenmerken dezelfde fokwaarde hebben terwijl ze op verschillende koeien gebruikt dienen te worden. Als elke stier op elke koe zou doen wat zijn fokwaarde aangeeft had er inmiddels geen slechte koe meer moeten lopen.

De fokwaarde geeft dus niet aan wat de stier doet per individuele koe, dus zou je met fokwaarden geen individuele paringen moeten maken. Voor het maken van een goede paring moet de individuele bouw van koe en stier op elkaar afgestemd worden . Wij (als enige) analyseren de eigen bouw van de stieren aan de hand van de stier zelf en bezoeken hiervoor de stierenstallen.

 

Gebruik fokwaarden daarom vooral als selectiemiddel. Elke veehouder kan aan de hand van zijn eigen criteria (eiwit,benen,groot,klein etc.) de beste stieren selecteren. Weeks Analysis helpt bij het vinden van die koeien waar de geselecteerde stieren het best tot hun recht komen.

 

Weeks Analysis werkt, is eenvoudig toepasbaar, relatief goedkoop en onafhankelijk. De kosten zijn 6 Euro per dier eenmalig in haar leven, er zijn geen abonnementskosten. Ook kalveren en pinken kunnen al nauwkeurig worden geanalyseerd zodat ook in deze groep u een gerichte paring kunt maken. Na het afkalven worden de vaarzen gratis gecontroleerd op de juistheid van de eerste analyse.

 

Goede redenen om met Triple-A te werken

 

-          Onafhankelijk advies, wij verkopen geen sperma en zijn niet verbonden met welke andere organisatie dan ook.

 

-          Betrouwbaar en stabiel. Triple-A is al vanaf 1950 hetzelfde, analyseurs worden uitgebreid getraind en vervolgens maandelijks getest.

 

-           Goedkoop: 6 euro per dier voor heel haar leven! Hoeveel geld besteed u aan sperma gedurende haar leven?

 

-          De triple-A codes betekenen in alle landen en voor alle rassen hetzelfde, u kunt bij het kruisen gewoon gebruik maken van triple-A en daarmee teleurstellingen voorkomen.

 

-          Triple-A pakt als enige de oorzaak van het probleem aan (relaties tussen onderdelen) i.p.v het alleen te constateren.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Schilder

Maurice Kaul

Marcel Verboom

Jurjen Groenveld

 

 

 

  

Het verschil tussen het evaluatiesysteem en koeien analyseren

 

 

 

Dit is Geen vergelijking welke beter is, maar een objectief overzicht hoe ze verschillend zijn. Het verduidelijkt hoe beide bijdragen de veehouders te helpen een goede koe te fokken.

 

 Evaluatie                                               Analyseren

 

(Keuren, indexen, Lineair)                   (Weeks Analysis)